ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์

พื้นฐานความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์  Server ในสมุทรสาคร
เรารวมVDO ไว้ที่นี่แล้ว