ค่าใช่จ่ายในการไปขอติดอินเตอร์เน็ต tot fttx tot ราคา20 บาท

ติดตั้ง internet fttx tot EP.1 Internet tot fiber Fttx TOT Fiber 100/20 ค่าติดตั้ง 20 บาท ดีไหม
fttx tot ราคาค่าติดตั้ง เท่าไร